GDPR

Poučení o Vašich právech

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost vašich údajů a jejich zpracování podle zákonného postupu je pro nás primární. Jak zjistit, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnosti.

Kdo jsme?

Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost:

BELEX BOHEMIA , s.r.o, č.ev. 95,
664 67 Sobotovice
IČO: 26930307
Zapsaná v OR C 46205 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen "provozovatel").

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze velmi omezený soubor osobních údajů. Abychom mohli prodávat a doručovat zboží a plnit všechny zákonné a smluvní závazky s tím související, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:

• titul, jméno a příjmení
• e-mailová adresa
• telefonní číslo
• adresa

Na jaký účel zpracujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, které mohou být všechny nebo některé z následujících:

• uzavření smlouvy a její plnění, zejména při přijímání a evidenci objednávek, vybavení objednávek, zaslání zboží, vydávání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace
• abychom mohli plnit smlouvy, jejíž jste stranou
• abychom Vás  mohli informovat o novinkách a změnách týkajících se produktů, které jste zakoupili u nás
• abychom Vás mohli informovat o nových požadavcích státní správy, které mohou mít vliv na možnost použití našich produktů
• Abychom jsme s Vámi mohli komunikovat v obchodním styku.

Co neděláme

• Vaše osobní údaje nešíříme a ani neposkytujeme třetím stranám za účelem marketingu, a ani je nesdílíme  se  žádnými  dalšími  subjekty s výjimkou smluvních zprostředkovatelů
• Vaše osobní údaje nepoužíváme  na e-mailové kampaně různých produktů, které nesouvisí   s předmětem smluvního vztahu
• Vaše osobní údaje nepoužíváme na profilování

Jaký je náš oprávněný zájem?

Našim oprávněným zájmem, v souladu s bodem 47 odůvodnění a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů (GDPR) je výkon činností spojených s podnikatelskou činností v souladu s požadavky obchodních partnerů a v jejich prospěch.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

• Účetnictví - účetní doklady jsou uchovávány po dobu 10 let.
• E-shop - kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu jsou uchovávány po dobu vybavení objednávek a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamací.
• Kupní smlouvy – kupní smlouvy se uchovávají po dobu trvání smlouvy a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamací.
• Evidence reklamací - dokumenty vztahující se k reklamacím se uchovávají po dobu 5 let.
• Vymáhání pohledávek/ Soudní spory  - dokumenty týkající se soudních sporů se uchovávají po dobu 10 let.
• Oprávněný zájem - údaje se uchovávají po dobu, během které trvá oprávněný zájem provozovatele

Na koho se můžete obrátit?

Pokud máte nějaké otázky nebo podněty týkající se osobních údajů, případně nevíte, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, nebo si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nelegálně, můžete nám o tom vědět:

• odesláním e-mailu na adresu brno@belex.cz
• telefonicky na tel. č .: + 420 543 254 954
Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nelegálně.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou zpracovány v elektronické a listinné podobě.

Jak zajistit ochranu vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Protože žádný technologický systém není absolutně bezpečný a odolný vůči hackerům, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme určitá technická a organizační opatření. Vaše osobní údaje jsou uloženy výlučně na našem serveru, který se nachází v chráněném prostoru. Zabezpečení počítačové sítě je v souladu s požadovanými bezpečnostními pravidly. Poučení o vašich právech

každá dotyčná osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají, má právo:

• na přístup k údajům
• na opravu
• na vymazání
• na omezení zpracování
• na přenosnost údajů
• nesouhlasit

Podrobné informace o vašich právech naleznete v dokumentu:

Poučení o právech dotyčných osob

Závěrečné ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění 25. 5. 2018 Vyhrazujeme si právo těchto zásad změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti. Každá změna bude bezodkladně zveřejněna na našich webových stránkách.

Poučení o Vašich právech

Cookies informace

Pomocí souborů cookie a údajů poskytujeme a provozujeme služby, měříme návštěvnost a statistiky webu. Pomocí souborů cookies a údajů podle vašich nastavení budeme zobrazovat přizpůsobené nebo obecné reklamy na internetu. Volbou tlačítka Přizpůsobit zobrazíte nastavení včetně možnosti odmítnout přizpůsobení pomocí souborů cookie a informace o ovládání na úrovni prohlížeče umožňující odmítnout používání některých či všech souborů cookie k jiným účelům.

Souhlasím

Přizpůsobit

Pokračovat

Do pokladny

Objednávka