en en sk
Color mixing
Pantone
Stretch film
BX Power
Humimeter
Schaller

About us

BELEX company was founded in 1992 and since its inception, continuously progressing in their field.

Together with its logistic centers and in Banska Bystrica, Nitra, Bratislava and with its subsidiary in Brno is one of the leading representatives of the printing trade.

A wide variety of quality products makes the company the supplier Belex widest range of printing materials and goods for printers, bookbinders, graphic studios, advertising firms and publishing houses.

High expertise, excellent logistics, reliability, promptness and seriousness is the foundation of our business activities.

Vitajte na našej stránke

Spoločnosť BELEX bola založená v roku 1992 a od svojho založenia nepretržite napreduje vo svojom odbore.

Spolu so svojimi logistickými centrami v Banskej Bystrici, Nitre a Bratislave, a so svojou dcérskou spoločnosťou v Brne patrí k popredným reprezentantom polygrafického obchodu. Široká paleta kvalitných produktov robí zo spoločnosti Belex dodávateľa najširšieho sortimentu polygrafického materiálu a tovaru pre tlačiarne, knihárne, grafické štúdiá, reklamné firmy a vydavateľstvá. Vysoká odbornosť, dlhoročné skúsenosti, vynikajúca logistika, spoľahlivosť, promptnosť a serióznosť je základom našich obchodných aktivít.

Miešareň Pantone farieb

Miešareň Pantone farieb

Laminovacie fólie Cosmo Films

Laminovacie fólie Cosmo Films

Back to top